METEOR provádí STK na vozidlech ZDARMA!

V první polovině května si mohli všichni zájemci na vybraných stanicích technické kontroly ZDARMA odborně zkontrolovat stav svého vozidla.