×

Historie hledání

MILIT 5L čistič motorů Ean: 8594000722540

  • Kód výrobce: 722540
  • Objednací kód: MIL 722540
  • Název: MILIT 5L čistič motorů
  • Ean: 8594000722540

Návod na použití:

Milit nastříkejte na znečištěnou plochu a nechte krátce působit. Pak opláchněte čistou vodou. Při použití silného tlaku vody se doba působení může zkrátit. Bezpečnosti a ochrana při práci zákaz požívání jídla, pití a kouření. Je nutno dbát základních pravidel osobní hygieny.

První pomoc: při náhodném zasažení očí a náhodném požití vypláchnout proudem čisté vody. Chraňte před dětmi.

Naši dodavatelé